Gezondheid - Gezonde stad Tielt

Gezondheid is een complex en veelzijdig gegeven. Het omvat zowel een lichamelijke, mentale als sociale component. Een persoon kan in optimale fysieke gezondheid verkeren en zich vitaal en vol energie voelen, maar kan tegelijkertijd mentaal moeilijkheden ervaren. Andersom kunnen patiënten met een fysieke, chronische aandoening mentaal toch goed in hun vel zitten. Op hun beurt kunnen fysieke en mentale gezondheid niet losgekoppeld worden van iemands sociale leefwereld. Verbonden zijn door sterke sociale relaties en kunnen participeren in de maatschappij zijn een uiting van een goede sociale gezondheid, en dragen tegelijk bij tot fysieke en mentale gezondheid.

Tielt onderschreef het Charter Gezonde Gemeente en engageert zich daarmee om extra in te zetten op gezondheid. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Het project Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Lokaal bestuur Tielt onderneemt hiervoor verschillende acties, die je in de communicatie (onder meer via het Stadsmagazine) herkent aan het logo "Gezonde Stad Tielt".