B.C.S.D.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) behandelt alle individuele aanvragen voor maatschappelijke integratie en maatschappelijke dienstverlening van welke aard ook (aanvragen leefloon, financiële steun, budgetbegeleiding, budgetbeheer, voorschotten op uitkeringen, verwarmingstoelagen,…). In Tielt bestaat het BCSD uit de voorzitter en acht leden. Het secretariaat wordt waargenomen door de coördinator welzijn. Het comité vergadert minstens één maal per maand. Gezien het individuele karakter van de aanvragen zijn de vergaderingen uiteraard niet openbaar. Daarenboven zijn de leden van het comité tot strikte geheimhouding verplicht.

Wenst u meer te weten over de andere bestuursorganen?

B.C.S.D.

Samenstelling B.C.S.D.

 • Bovenaan de foto (vlnr):
  • Johan Rosseel
  • Guido Mehuys
  • Klaas Carrette (voorzitter)
  • Dries De Baerdemaeker
  • Dominique Wambeke
 • Onderaan de foto (vlnr):
  • Krista Claus
  • Roza Dedeurwaerder
  • Annelies Dujardin
  • Marie-Christine Dehaemers