Sociale voordelen - personen met beperking

Neem zeker ook contact op met de sociale dienst van uw mutualiteit.

Deze dienst heeft een goed overzicht op uw rechten en voordelen.