Ondersteunende organisaties

Diverse Tieltse organisaties zetten zich in voor personen met een beperking:

  • vzw De Luifel: woonbegeleiding en dagbesteding ten aanzien van personen met een beperking
  • VOC Opstap: toegankelijk maken van Vrije Tijd voor iedereen
  • KVG Tielt: informatie, dienstverlening en ontmoetingsmogelijkheden voor personen met een beperking
  • Mivalti: dagbesteding, verblijf, individuele begeleiding
  • VZW Dynamica: biedt andersvaliden sport en ontspanning aan met als doel zich beter en gemakkelijker integreren in de maatschappij
  • Vfg Vereniging voor personen met een handicap zet zich in voor personen met een beperking, chronisch zieken en hun netwerk zodat men op alle vlakken volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.
  • Buso De Ster: middelbaar onderwijs die een beroepsopleiding + algemene en sociale vorming geeft ten aanzien van leerlingen met leermoeilijkheden
  • BLO De Vlinder: vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs