Voedselhulp "De Doorgang" - Eten & drinken

Wat?
Via De Doorgang kunnen er voedselpakketten bekomen worden. Tweemaal per maand kunnen er voedingsmiddelen afgehaald worden.

U betaalt €2 lidgeld per maand als bijdrage in de werkingskosten.

Voor wie?
Personen met een beperkt budget.

Voorwaarden?
Doorverwijzing via Welzijn Tielt: via een inkomstenonderzoek wordt nagegaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Bij dit onderzoek worden de referentiebudgetten voor menswaardig inkomen gehanteerd. De budgetcalculator geeft u alvast een eerste inschatting of u hieraan voldoet. Vergelijk het resultaat dat u bekomt met uw inkomsten. Als u minder inkomsten hebt dan het bekomen resultaat, dan is het zeker aangewezen om langs te komen.

Meer info?
Neem contact met ons op of maak een afspraak.

De Doorgang
Bruggestraat 31
8700 Tielt