Vakantietoelage

Wat?
Tussenkomst aan langdurig zieken of personen met een beperking die deelnamen aan een aangepast meerdaags vakantieverblijf in binnen- of buitenland georganiseerd door een sociale organisatie.

Voor wie?

  • Langdurig ziek: arbeidsongeschiktheid 66% voor minimum 1 jaar op datum van aanvang van de vakantie (aantonen met attest mutualiteit)
  • Beperking: vermindering verdienvermogen 66% op datum aanvang van de vakantie (aantonen met attest FOD Sociale zekerheid)

Voorwaarden?

  • Domicilie in Tielt
  • Ingevuld aanvraagformulier (door sociale organisatie) + bewijsstukken
  • Aanvraag binnen 2 maanden volgend op het einde van de vakantieperiode
  • Vakantie werd georganiseerd door een sociale organisatie (facturen van een reisbureau tellen dus niet)

Extra info?
Het reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden in de bijlages.

Indien u meer info wenst, kan u contact opnemen met ons of een afspraak maken.