Stookolietoelage/ verwarmingstoelage

Wat?
Een maximale tussenkomst van €210/kalenderjaar voor de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas.

Voor wie?
Personen die hun woning verwarmen met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas én voldoen aan de voorwaarden van één van de drie categorieën.

Voorwaarden?
Behoren tot één van onderstaande categorieën:

Categorie 1: U bent gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering + het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de vastgestelde grenzen voor categorie 2

Categorie 2: Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de vastgestelde grenzen

Categorie 3: U geniet collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling + Welzijn Tielt stelt vast dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen

Aanvraag
U doet een aanvraag bij Welzijn Tielt, binnen de 60 dagen na de levering. Gezien wij uw rekeningnummer nodig hebben, vragen we om zeker uw bankkaart mee te brengen.

Meer info?
U kan de folder in bijlage raadplegen.

Daarnaast kan u steeds contact opnemen met ons of een afspraak maken.