Steun voor vrije tijd

Wilt u of uw zoon/dochter deelnemen aan een vrijetijdsactiviteit (sportclub, kunstacademie, muzieklessen, jeugdbeweging, lidgeld bibliotheek/ spelotheek, een voorstelling in CC Gildhof,...), maar kan u zich dit niet permitteren? Mogelijks komt u in aanmerking voor een financiële steun hiervoor

Wat?
Een tussenkomst in uw vrijetijdskosten.

Voor wie?

  • Je woont in Tielt
  • Je hebt maandelijks weinig overschot of komt maandelijks niet toe (de budgetcalculator geeft u alvast een eerste inschatting of u hieraan voldoet. Vergelijk het resultaat dat u bekomt met uw inkomsten. Als u minder inkomsten hebt dan het bekomen resultaat, dan is het zeker aangewezen om langs te komen).
  • Je wil u of uw zoon/dochter inschrijven voor een vrijetijdsactiviteit/ jeugdactiviteit/ sportactiviteit/...

Hoe aanvragen?
Maak een afspraak bij Welzijn Tielt of neem contact met ons op.

Het is aangewezen om volgende zaken mee te nemen:

  • Uw identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van al uw rekeningen (deze hebben wij nodig om een financieel onderzoek uit te voeren)
  • Eventueel andere inkomstenbewijzen van iedereen in uw gezin
  • Nummer van je bankrekening
  • Uw factuur/kostprijs/betalingsuitnodiging lidgeld/... van uw vrijetijdsactiviteit

Wil u een tussenkomst in uw vrije tijd?

Neem contact met ons op!