Steun voor schoolfacturen

Lukt het u niet meer om de schoolfacturen van uw kind(eren) te betalen? Mogelijks komt u in aanmerking voor een financiële steun.

Wat?
Een tussenkomst voor het betalen van de schoolfactuur van uw zoon/ dochter.

Voor wie?

  • Je woont in Tielt
  • Je hebt maandelijks weinig overschot of komt maandelijks niet toe (de budgetcalculator geeft u alvast een eerste inschatting of u hieraan voldoet. Vergelijk het resultaat dat u bekomt met uw inkomsten. Als u minder inkomsten hebt dan het bekomen resultaat, dan is het zeker aangewezen om langs te komen).
  • U heeft onbetaalde schoolfacturen

Hoe aanvragen?
Maak een afspraak bij Welzijn Tielt of neem contact met ons op.

Het is aangewezen om volgende zaken mee te nemen:

  • Uw identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van al uw rekeningen (deze hebben wij nodig om een financieel onderzoek uit te voeren)
  • Eventueel andere inkomstenbewijzen van iedereen in uw gezin
  • Nummer van je bankrekening
  • uw achterstallige schoolfactuur

Heeft u onbetaalde schoolfacturen?

Wij bekijken of u recht heeft op steun