Steun om andere kosten te betalen

Heeft u een noodzakelijke kost maar kan u deze niet betalen? Mogelijks komt u in aanmerking om hiervoor een steun te krijgen via Welzijn Tielt die u in kleine schijven terug kan betalen.

Wat?
Een steun voor een noodzakelijke kost die je hebt maar die je nu niet kan betalen. Mogelijks wordt gevraagd om deze kost terug te betalen in kleine stukjes
(bv. aankoop bril, verhuiskost, een onbetaalde rekening waarvoor geen afbetaalplan meer afgesproken kan worden, apotheekkosten,...).

Voor wie?

  • Je woont in Tielt
  • Je hebt maandelijks weinig overschot of komt maandelijks niet toe (de budgetcalculator geeft u alvast een eerste inschatting of u hieraan voldoet. Vergelijk het resultaat dat u bekomt met uw inkomsten. Als u minder inkomsten hebt dan het bekomen resultaat, dan is het zeker aangewezen om langs te komen).
  • U heeft een noodzakelijke kost maar kan deze momenteel niet betalen

Hoe aanvragen?
Maak een afspraak bij Welzijn Tielt of neem contact met ons op.

Het is aangewezen om volgende zaken mee te nemen:

  • Uw identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van al uw rekeningen (deze hebben wij nodig om een financieel onderzoek uit te voeren)
  • Eventueel andere inkomstenbewijzen van iedereen in uw gezin
  • Nummer van je bankrekening

Heeft u een noodzakelijke kost maar kan u deze momenteel niet betalen?

Neem contact met ons op