Sociale voordelen - Senioren

Er zijn tal van Tieltse organisaties en initiatieven die zich richten tot senioren:

Zorg voor senioren
Zorg Tielt: thuiszorg, dienstencentrum, serviceflats, dagverzorgingscentrum, woonzorgcentrum.

WZC Samen: woonzorgcentrum verbonden aan het Sint-Andriesziekenhuis

Ontmoetingsmogelijkheden
Seniorenverenigingen- en initiatieven die ontmoetingsmomenten organiseren

Pensioen
Elke eerste donderdag houdt de pensioendienst een zitdag binnen Welzijn Tielt.

U kan er terecht met al uw vragen over uw (toekomstig) pensioen.

De brochure "Pensioen in zicht" (zie bijlage) helpt u stilstaan bij de (financiële) gevolgen bij de overgang naar uw pensioen.

Wijsgrijs
Ontdek de "wijsgrijs-gids" (bijlage) voor een volledig aanbod van mogelijkheden ten aanzien van senioren.

Deze gids wordt in 2023 geactualiseerd.