Sociaal-pedagogische toelage

Wat?
Premie van €150 of €300 voor de verzorging en opvoeding van een kind met beperking.

Voor wie?
Voor de moeder of persoon die haar vervangt en die thuis de verzorging en bijzondere zorg opneemt voor het kind met beperking.

Voorwaarden?
Kind:

  • Minimum 3 jaar
  • 4 punten in pijler 1 op basis van de sociaal-medische schaal in de loop van het betrokken dienstjaar --> attest bijkomende kinderbijslag of algemeen attest FOD Sociale zekerheid

Moeder:

  • Minstens 1 jaar in Tielt wonen
  • Kinderbijslag ontvangen voor het kind met beperking
  • Invullen aanvraagformulier + toevoegen bewijsstukken

Extra info?
Het reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden in de bijlages.

Indien u meer info wenst, kan u contact opnemen met ons of een afspraak maken.