Restafvalzakken

Wat?
Toelage van €40 per kalenderjaar

Voor wie?
Personen die lijden aan één van volgende aandoeningen:

  1. Ernstige vorm van incontinentie
  2. Stomapatiënt
  3. Thuisdialyse toepassen (peritoniale dialysetechniek)

Voorwaarden?

  • Recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • Domicilie in Tielt op het moment van de aanvraag
  • Verklaring geneesheer op aanvraagformulier
  • Minimum 7 jaar zijn
  • Woonachtig zijn in het natuurlijk milieu (geen collectieve woonvorm bv. woonzorgcentrum, serviceflats,...

Meer info?
In bijlage vindt u het reglement en het aanvraagformulier.

Indien u meer info wenst, kan u contact opnemen met ons of een afspraak maken