Pamperbank - materiële hulp

De aankoop van pampers betekent vaak een grote kost, zeker voor ouders met een beperkt budget.

Pamperbank - materiële hulpPamperbank - materiële hulp

Na doorverwijzing van Welzijn Tielt kunnen ouders die het financieel moeilijk hebben zich wenden tot de pamperbank van de Rinkel. Voor 1 euro kunnen er 25 pampers bekomen worden.

Pamperkaarten kunnen ook bekomen worden in de ontmoetingsruimte "Luna Di Tanneke".

De pamperbank is te vinden in activiteitencentrum de Rinkel en vindt 1x per maand plaats.

Wil u zelf pampers schenken aan de pamperbank? Dat kan! Hieronder vindt u de inzamelpunten:

  • Welzijn Tielt - Deken Darraslaan 60
  • De Luifel - Tramstraat 42
  • Buitenschoolse kinderopvang Tanneke - Belgiëlaan 2
  • Het consultatiebureau Kind & Gezin - Grote Hulststraat 55
  • Kinderopvang De Harlekijntjes - Keidamstraat 77

Activiteitencentrum De Rinkel

Sint-Janstraat 66

0472 068 440

derinkel@skynet.be

Bedeling: 1x per maand