Onthaal, info & advies

Onze samenleving is zo ingewikkeld geworden, dat het voor veel mensen niet meer mogelijk is om hun weg te vinden in de wirwar van diensten, instellingen, voorzieningen, reglementeringen, enz.

De maatschappelijk werkers kennen de weg naar de verschillende diensten, voorzieningen,... en zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen. Zij kunnen je advies en informatie geven of helpen je op de juiste weg.

U kan steeds contact met ons opnemen, langskomen of een afspraak maken

Diverse partners hebben ook zitdagen in de gebouwen van Welzijn Tielt.