Welzijn Tielt

03/01/2022 - 14:45

Welzijn TieltWelzijn Tielt

Vanaf januari worden de sociale dienst van het OCMW en het Sociaal Huis ondergebracht onder één noemer: Welzijn Tielt.

Onze samenleving is zo ingewikkeld geworden, dat het voor veel mensen niet meer mogelijk is om hun weg te vinden in de wirwar van diensten, instellingen, voorzieningen, reglementeringen... Hierop biedt Welzijn Tielt dé oplossing.

DIENSTVERLENING

Welzijn Tielt is één van de pijlers van het lokaal bestuur Tielt en heeft als opdracht om ervoor te zorgen dat elke persoon een menswaardig bestaan kan leiden. Je kan er terecht voor al je vragen over welzijn. De medewerkers maken je graag wegwijs in het aanbod aan hulp- en dienstverlening en zoeken samen met jou naar een geschikte oplossing.

Welzijn Tielt richt zich tot elke Tieltenaar met welzijnsvragen en in het bijzonder tot de meest kwetsbare personen. Het aanbod is zeer ruim en omvat onder meer:

  • premies en sociale voordelen;
  • hulp bij het uitleggen van moeilijke brieven;
  • hulp bij schulden/budgetbeheer;
  • ondersteuning bij het aanvragen van afbetalingsplannen;
  • voorschotten op uitkeringen;
  • leefloon;
  • tussenkomst in facturen (energie, De Watergroep …);
  • tussenkomst in lidgeld sportclub, cursussen of andere vrijetijdsactiviteiten;
  • informatie over bepaalde financiële voordelen:
  • zitdagen van diverse partners zoals bv. de pensioendienst, het bureau voor juridische bijstand en een eerstelijnspsychologe.

Heb je een vraag? Aarzel niet en kom langs of neem een kijkje op www.welzijntielt.be.

NIEUW LOGO

Welzijn Tielt heeft ook een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Voor de creatie van het logo is gekozen voor een combinatie van een frisgroene kleur en de typisch rode stadskleur: een krachtige combinatie die warmte uitstraalt. Het beeld is samengesteld uit twee personen: bovenaan in het groen de Tieltenaar die een vraag heeft/hulp zoekt en onderaan in het rood de welzijnsdienst die een helpende hand aanbiedt. Verder kan je in het beeld ook een tekstballon zien die verwijst naar dialoog en respectvol omgaan met elkaar.

CONTACTGEGEVENS

051 40 90 52

welzijn@tielt.be

Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt

Maandag en vrijdag: 9u00-12u00

Dinsdag en woensdag: 9u00-12u00 en 13u30-17u00

Donderdag: 9u00-12u00 en 13u30-18u00