Ondersteuning pamperbank via Lions Club Tielt

10/11/2021 - 13:21

Lions Club steunt Pamperbank

Ondersteuning pamperbank via Lions Club Tielt

De aankoop van luiers betekent een grote uitgave voor ouders met een beperkt inkomen. Om hieraan tegemoet te komen, werd, in juni 2013, ook in Tielt een afdeling van de Pamperbank opgericht. Gezinnen uit kansengroepen kunnen er terecht om tegen een voordelig tarief (€ 1) een pakket van 25 luiers aan te kopen. De Pamperbank zamelt luieroverschotten in. In Tielt worden deze luiers binnen activiteitencentrum ‘De Rinkel’ gesorteerd en verpakt. Omdat er een nood is aan +/- 10.000 pampers per jaar (400 pakketten), kan de Pamperbank niet louter op luieroverschotten draaien. Maandelijks moeten extra pampers aangekocht worden om de Pamperbank vlot draaiende te houden. In het verleden steunde Lions Club Tielt dit initiatief al meermaals indien de pampervoorraad dreigde leeg te geraken. Lions Club Tielt wenst nu een stap verder te gaan en niet meer te wachten tot de pampervoorraad bijna op is. Alvast tot eind juni 2022 zal de serviceclub voor structurele financiële ondersteuning zorgen van de Pamperbank. Op deze manier toont Lions Club Tielt zich opnieuw als een belangrijke partner wat betreft kansarmoedebestrijding binnen de stad. Naast de steun voor de Pamperbank organiseert Lions Club Tielt o.a. ook de jaarlijkse Nieuwjaarslunch voor personen die het moeilijk hebben in de regio Tielt. Dit betreft een gezellig samenzijn van ongeveer 500 personen in de Europahal. Er wordt een volledige lunch voorzien, een muziekoptreden, kinderactiviteit én een geschenkje voor elke deelnemer.

Pamperbank praktisch

Wie pampers wil schenken aan de Pamperbank, kan terecht bij een van onderstaande inzamelpunten in Tielt. ▪ Het Sociaal Huis - Deken Darraslaan 60 ▪ De Luifel - Tramstraat 42 ▪ Buitenschoolse kinderopvang Tanneke - Belgiëlaan 2 ▪ Het consultatiebureau Kind & Gezin - Grote Hulststraat 55 ▪ Kinderopvang De Harlekijntjes - Keidamstraat 77 Wie het zelf financieel erg moeilijk heeft, kan pamperkaarten bekomen in de ontmoetingsruimte Luna Di Tanneke. Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag komen ouders met kleine kinderen er van 8u30 tot 12u00 samen in de gebouwen van buitenschoolse opvang Tanneke, Belgiëlaan 2 te Tielt. Kinderen kunnen er opgevangen worden bij kinderverzorgsters terwijl mama’s er verschillende workshops kunnen volgen.

Meer info

Sociaal Huis - sociaalhuis@tielt.be of T 051 40 90 52
Dienst Communicatie - communicatie@tielt.be of T 051 42 81 70/72