Elke stap telt! Breng Tielt in beweging

08/11/2021 - 00:00

Ontdek onze stad te voet

Onder de noemer Tielt beweegt wil het lokaal bestuur de bewoners van Groot-Tielt stimuleren om meer in te zetten op actief bewegen. In een ideale wereld sport je een aantal uur per week maar bewegen kan ook door al eens meer de noodzakelijke verplaatsingen met de fiets of te voet te doen. Eerder al werkte de stad een affichecampagne uit rond die actieve verplaatsingen met de fiets. Vandaag zet de stad in op stappen met een nieuwe campagne: ’10.000 stappen: elke stap telt!’

De eerste stap begint bij jouw voordeur

Er beweegt wat in de buurt. Door signalisatieborden te plaatsen op straat, aan speelpleintjes en groenzones wensen we inwoners ook aan te sporen meer te gaan bewegen. De kleine afstanden tussen nuttige locaties in je buurt kunnen ook extra stappen opleveren. De eerste stap begint bij jouw voordeur. Winkelen bij één van onze lokale handelaars, kinderen naar school brengen of een uurtje sporten in de sporthal? Je verplaatsen kan soms ook eenvoudig te voet of met de fiets, zonder dat het al teveel tijd inneemt. Met deze campagne bouwen we tevens aan zorgzame buurten. Buurten waarin bewoners zorg voor elkaar dragen in de ruime zin van het woord, waar levenskwaliteit en gezondheid centraal staan, en waar mensen zich goed en geborgen voelen. Buurten die mensen in beweging brengen. Letterlijk en figuurlijk.

Plaats elke stap op een voetstuk

Stap voor stap bereik je niet alleen een goede gezondheid, je voelt je ook beter in je vel, je slaapt beter - en stapt dus minder vaak met het verkeerde been uit bed. Al stappend heb je één voet binnen naar meer sociaal contact, je zorgt voor minder vervuiling en lawaai van auto’s en maakt zo de buurten en straten leefbaarder.

Tielt beweegt

Tieltenaren aanmoedigen om meer te bewegen en zich actief te verplaatsen staat hoog op de agenda van Tielt Beweegt. Bewegen is goed voor lichaam én geest. Als je voldoende in beweging bent, voel je je vanzelf beter in je vel.
Dit najaar gaf de affichecampagne rond actieve verplaatsing letterlijk kleur aan de stad. De affiches moedigden aan om de auto eens aan de kant te zetten en zich te verplaatsen met de fiets of te voet. Op verschillende speelpleintjes in onze deelgemeenten werd een extra bord geplaatst: ‘Ga voor een toertje rond het speelveld terwijl je wacht’. Ook de sportvelden kregen gelijkaardige borden. Grondmarkeringen op straat en stickers aan de liften in verschillende openbare gebouwen zorgen voor een extra aanmoediging.

Beweegvriendelijke buurten

Tielt zet beweegvriendelijke buurten 4 jaar lang op de agenda. Dit jaar lag de focus op actieve verplaatsing. Volgend jaar wensen we in te zetten op beweegroutes in de stad. Ook gezonde mobiliteit en verschillende beweegacties staan nog op de planning de komende jaren. Zo komen we op het einde van de rit samen tot beweegvriendelijke buurten.

Dit is een campagne in samenwerking met Vlaams Instituut Gezond Leven, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en De Vlaamse Logo’s.