Budgetbeurs Wakosta?!

13/10/2021 - 20:44

Budgetbeurs Wakosta?!Budgetbeurs Wakosta?!Budgetbeurs Wakosta?!Budgetbeurs Wakosta?!

Met het oog op preventie wil het OCMW – in samenwerking met de (middelbare) Tieltse scholen - meehelpen aan de financiële educatie van jongeren. In die context wordt geparticipeerd in het regionale samenwerkingsverband ‘Budget In Zicht’ (BIZ), dat de ‘wakosta-budgetbeurs’ ontwikkelde.

Insteek

Eens jongeren de schoolbanken verlaten (of soms al vroeger), worden zij geconfronteerd met de uitdaging om financiële keuzes te maken. Tegelijk dromen zij van een leven met enige materiële welstand. Veelal zijn zij makkelijker te beïnvloeden en zijn ze extra gevoelig voor sociale druk en reclame.

De budgetbeurs probeert hieraan tegemoet te komen. Via een interactief inleefparcours maken de deelne(e)m(st)ers kennis met het leven op eigen benen en de financiële keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. Per thema wordt er stilgestaan bij de keuzes die jongeren (dreigen te) maken, met als doel te werken aan hun bewustwording.

In totaal worden er 29 sessies gepland. Bij 27 sessies worden deze begeleid door maatschappelijk werkers van het OCMW. In totaal zou de budgetbeurs zo'n 351 jongeren over de vloer moeten krijgen vanuit verschillende scholen: Regina Pacis, SJI, De Ster, VTI en Sportschool Meulebeke