Lokale mantelzorgpremie

Wat?
De lokale mantelzorgpremie is een maandelijkse tegemoetkoming van €20 of €30.

Voor wie?
Deze premie wordt toegekend aan personen die de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de stad Tielt van minstens 25 jaar.

Voorwaarden?
Zorgbehoevende persoon:

  1. Inwoner zijn van Tielt
  2. Beschikken over een attest toekenning Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (u ontvangt m.a.w. het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden t.b.v. €140/m). Dit betekent dat de persoon geheel of gedeeltelijk niet meer in staat is om zichzelf te verzorgen en bepaalde elementaire taken te verrichten die iemand van deze leeftijd normaal wel kan
  3. De zorgbehoevende persoon verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu

Mantelzorger:

  1. Inwoner zijn van Tielt
  2. Op geregelde basis voorzien in de kwaliteitsvolle thuiszorg van de zorgbehoevende persoon (Na onderzoek maatschappelijk werker minimum 22 punten scoren op het activiteitenplan)

Meer info?
Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden in de bijlages.

Neem contact op of maak een afspraak met Welzijn Tielt als u meer info wenst of als u een aanvraag wil indienen.

BijlageGrootte
PDF-pictogram reglement_mantelzorgpremie.pdf129.48 KB
PDF-pictogram aanvraagformulier.pdf87.65 KB