Lokaal bestuur Tielt

Sinds 2019 zijn Stad en OCMW Tielt samengevoegd onder de noemer "lokaal bestuur Tielt". Het lokaal bestuur Tielt wil een kwalitatieve dienstverlening bieden aan alle Tieltenaren.

Wij bieden dienst- en hulpverlening op verschillende vlakken zoals ruimtelijke omgeving, openbaar domein, vrijetijdsmogelijkheden, burgerzaken, welzijn,...

Een volledig overzicht van het aanbod is te vinden op de website van het lokaal bestuur Tielt.

Het lokaal bestuur Tielt hecht veel belang aan het welzijn van haar inwoners. Welzijn Tielt is één van de pijlers van het lokaal bestuur en bundelt alle vragen rond welzijn.