Logo

Voor de creatie van het logo werd gekozen voor een fris groene kleur met een rode tint: een krachtige combinatie die warmte uitstraalt. De rode tint legt de link met de rode stadskleur van Tielt.

Het beeld is samengesteld uit twee personen: bovenaan in het groen de 'burger' die een vraag heeft/ hulp zoekt. Onderaan in het rood de medewerkers van Welzijn Tielt, die een antwoord/ hulp bieden.

De positie ten opzichte van elkaar staat voor de nabijheid tussen de 2 personen, een belangrijke waarde die nagestreefd wordt binnen Welzijn Tielt.

De houding van de armen van het onderste individu, kan beschouwd worden als een persoon die een helpende hand aanbiedt, de verbinding.

In de rode tint is eveneens de letter W van Welzijn te herkennen.

Verder kan er in het beeld ook een tekstballon gezien worden, die de communicatie tussen beide partijen aantoont. De dialoog tussenbeide en het op een respectvolle manier met elkaar omgaan staat centraal.

Ook kan in het beeld een oor gezien worden, wat het belang van luisteren weerspiegelt binnen onze dienstverlening.

Het lettertype waarin het woordmerk ‘Welzijn Tielt’ staat aangegeven, is een duidelijke, leesbare en schreefloze letter, die er door de afronding voor zorgt dat Welzijn Tielt toegankelijk blijft.