Installatiepremie

Was je dakloos en heb je zicht op een woonst? Misschien komt u in aanmerking voor een installatiepremie.

Wat?
De installatiepremie is een bedrag die u krijgt waarmee u meubels kan kopen (bed, tafel, koelkast, televisie,...).

Het bedrag is gelijk aan het leefloonbedrag categorie 3.

Voor wie?
Personen die dakloos zijn/ tijdelijk opgevangen werden bij vrienden/ ... en die zicht hebben op een woning die men zal kunnen betrekken

Voorwaarden?
Voorwaarde 1: U moet een woning gevonden hebben

  • U moet een woning vinden die u huurt of die u tot hoofdverblijfplaats kan dienen op grondgebied Tielt
  • U hoeft er niet alleen te wonen. U mag er wonen met personen die u vrij kiest.

Voorwaarde 2: De woning moet dienen tot uw hoofdverblijfplaats
Een woning is uw hoofdverblijfplaats als u er het grootste deel van de tijd woont. Het is belangrijk dat de woning u tot hoofdverblijfplaats dient. Een woning waar u slechts voorlopig woont, voldoet niet om recht te hebben op een installatiepremie.

Voorwaarde 3: U was dakloos of u woonde op een kampeerterrein totdat u deze woning vond
Om recht te hebben op de premie, moet u dakloos geweest zijn of in een camping gewoond hebben alvorens een woning te hebben gevonden.

Voorwaarde 4: U hebt één van onderstaande inkomens

  • Een leefloon
  • Financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
  • Werkloosheids- of invaliditeitsuitkering of ander inkomen ten laste van de sociale zekerheid
  • inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • een ander inkomen dat lager is dan het huidig bedrag leefloon verhoogd met 10%

Voorwaarde 5: U heeft nog nooit een installatiepremie ontvangen
U hebt slechts één keer in uw leven recht op een installatiepremie. Als u zo'n premie reeds ontvangen hebt, hebt u er geen recht meer op.

Meer info?
Neem contact met ons op of maak een afspraak.