Ik heb een adres nodig

Het is belangrijk om uw domicilieadres te plaatsen op het adres waar je woont. Heb je geen domicilieadres meer? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een referentieadres krijgen.

Wat?
Het is belangrijk om administratief bereikbaar te zijn voor officiële instanties. Als je dakloos bent en geen domicilieadres meer hebt, kan u een referentieadres aanvragen bij Welzijn Tielt. Een referentieadres zorgt dat je administratief bereikbaar bent voor officiële instanties. Uw post en administratieve documenten zullen dan toekomen op je referentieadres. Zo kan je ook uitkeringen ontvangen waarvoor een officieel adres de voorwaarde is (groeipakket, werkloosheidsuitkering,...).

Voorwaarden

  • U bent dakloos
  • U bent ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister (= geen domicilieadres meer)
  • U hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen
  • Bij toekenning van het referentieadres: minstens 1 keer om de 3 maanden langskomen om uw post op te halen

Procedure
Kom langs bij Welzijn Tielt of neem contact met ons op. Wij onderzoeken uw aanvraag om na te gaan of u al dan niet recht hebt op een referentieadres.

Ik heb een referentieadres nodig

Neem contact met ons op