Huurwaarborg

Indien u verhuist naar een nieuwe woning, dient u een huurwaarborg te betalen. Veelal bedraagt deze drie maanden huur.

Wat?
De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Veelal is dit bedrag gelijk aan driemaal de huurprijs. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg of het overeengekomen deel enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Moeilijk om dit bedrag in één keer te betalen?
Vlaamse huurwaarborglening
Via Vlaanderen kan u een Vlaamse huurwaarborglening aanvragen. Dit is een renteloze lening die terugbetaald moet worden binnen 24 maanden. Op deze manier is het haalbaar om de huurwaarborg te betalen. Meer info is te vinden via de website van Vlaanderen.

Wenst u hulp bij het aanvragen van deze huurwaarborglening? Neem contact op met de Woonwinkel Regio Tielt of met Welzijn Tielt.

Huurwaarborg via Welzijn Tielt
Als u niet in aanmerking komt voor een Vlaamse huurwaarborglening, kan u eveneens een renteloze lening vragen ten aanzien van Welzijn Tielt. Ook deze moet terugbetaald worden in een periode van maximum 24 maanden. Wij onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt. Maak een afspraak bij Welzijn Tielt of neem contact met ons op.

Het is aangewezen om volgende zaken mee te nemen:

  • Uw identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van al uw rekeningen (deze hebben wij nodig om een financieel onderzoek uit te voeren)
  • Eventueel andere inkomstenbewijzen van iedereen in uw gezin
  • Nummer van je bankrekening
  • Uw blanco (= niet ondertekend) huurcontract

Kan u uw huurwaarborg niet betalen?

Neem contact met ons op