Hulpverleningsprincipes

Welzijn Tielt heeft als opdracht om ervoor te zorgen dat elke persoon een menswaardig bestaan kan leiden. Je kan er terecht voor al je vragen over welzijn: sociale voordelen, premies, financiële steun, achterstallige facturen, zitdagen van andere diensten,... De medewerkers maken je wegwijs in het aanbod aan hulp- en dienstverlening en zoeken samen met jou naar een geschikte oplossing. Binnen onze hulpverlening streven wij steeds naar volgende principes:

Verbindend werken: we streven ernaar een brug te vormen tussen mens en samenleving. We zorgen voor cohesie en helpen personen om (opnieuw) een netwerk op te bouwen. We zetten in op het "vertalen" van bv. moeilijke brieven over wetgeving naar gewone mensentaal.

Nabijheid: we staan in voor een warm onthaal en werken laagdrempelig: iedereen is welkom. We bieden een luisterend oor en reiken de hand uit naar mensen die dit nodig hebben.

Empowerend: we streven naar de groei van personen en nemen dus niet zomaar alles over. Onze dienst- en hulpverlening wordt op maat verzorgd. We geven een duwtje in de rug, brengen opnieuw structuur aan in onoverzichtelijke situaties en maken personen wegwijs in de complexiteit van de maatschappij. Dit gebeurt steeds samen mét de cliënt.

Generalistisch: we werken integraal en hebben oog op de volledige persoon. We kijken ruimer dan enkel de aangediende probleemsituatie en streven ernaar alle mogelijke rechten uit te putten. We onderzoeken diverse hulpverleningsmogelijkheden en richten ons hierbij steeds op een menswaardig leven.

Respectvol: we werken transparant (zeggen wat we doen) en betrouwbaar (doen wat we zeggen). We zijn betrokken bij elke situatie en handelen met respect naar de persoon.