FOD Sociale Zekerheid

Elke derde woensdag van de maand houdt de FOD Sociale Zekerheid een zitdag bij Welzijn tielt. U kan er terecht van 13:30 tot 15:30.

U bent welkom zonder afspraak voor alle vragen in verband met tegemoetkomingen en andere vormen van ondersteuning voor personen met een beperking.