Dienst Ondersteuningsplan

Op afspraak kan u terecht bij de dienst Ondersteuningsplan. De afspraak kan doorgaan binnen Welzijn Tielt.

Een afspraak kan u maken via:

U kan er terecht met alle vragen rond de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een vermoeden van een beperking.