Collectieve schuldenregeling

Dit is een gerechtelijke procedure die ingezet wordt bij structurele geldproblemen en een overmatige schuldenlast. Een schuldbemiddelaar (jurist), wordt aangesteld door de rechter. Deze werkt een aanzuiveringsregeling uit voor de schulden. Na afbetaling van de schulden is de collectieve schuldenregeling afgelopen en bent u in principe schuldenvrij. Als een volledige afbetaling van de schulden niet mogelijk is, kunnen deze na een aantal jaar (+/-8) ook kwijtgescholden worden. Tijdens de collectieve schuldenregeling wordt het budgetbeheer gedaan door uzelf, de aangestelde jurist of door een maatschappelijk werker . Indien dit via Welzijn Tielt loopt, worden de schulden “beheerd” door de collectieve schuldenregelaar. In samenspraak met deze collectieve schuldenregelaar staat de maatschappelijk werker bijgevolg in voor betaling van het leefgeld en de vaste kosten. Hiertoe wordt door de collectieve schuldenregelaar een vast budget gestort op de budgetbeheerrekening.

BijlageGrootte
PDF-pictogram brochure_csr_nl.pdf1.24 MB

Denkt u in aanmerking te komen voor een collectieve schuldenregeling

Welzijn Tielt helpt u graag verder!