Buurtwerk Dierdonk-Zwartegevel

Sinds 2015 werd een buurtwerking opgestart in de wijk Dierdonk Zwartegevel in Tielt. Via het buurtwerk wil het lokaal bestuur Tielt werken aan een betere leefbaarheid en een sterkere verbondenheid van inwoners van de wijk Dierdonk Zwartegevel met elkaar en met de buurt. Daarnaast wil men de krachten en sociale grondrechten van de individuele bewoner zoveel als mogelijk benutten en uitwinnen.

Er wordt voorzien in een laagdrempelig dienstverleningsaanbod. Daarnaast kunnen buurtbewoners ook terecht bij de buurtwerker voor allerhande vragen. Er worden ook heel wat laagdrempelige activiteiten en ontmoetingsmomenten georganiseerd.

Ontmoeting*

 • ‘Soep met babbeltjes’ op woensdagmiddag
 • Huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag
 • Een budgetvriendelijke kookworkshop – 1 keer per maand op vrijdag
 • Allerhande thema en -vormingsactiviteiten voor kinderen en volwassen (bijvoorbeeld nieuwjaarsreceptie, paasontbijt, Halloweenactiviteit)
 • Aansluiten en/of toeleiding naar het Tieltse of regionale activiteitenaanbod (bijvoorbeeld Pret en Praten in de wijk, Sport in de buurt)

*Opgelet: Wegens de coronamaatregelen kunnen bepaalde activiteiten opgeschort zijn, of kunnen er bijkomende voorwaarden zijn. Neem steeds contact op met de buurtwerker voor vragen hieromtrent.

Dienstverlening

 • Een luisterend oor en begeleiding bij vragen en moeilijkheden
  • Administratieve hulp, invullen van papieren
  • Informatie en advies
  • Informatie en hulp over jouw sociale rechten en plichten
  • Vragen over de buurt(werking)
  • Praten over problemen en moeilijkheden
 • Gratis gebruik van computers en printer
 • Verkopen van vuilzakken per stuk
 • Gratis uitlenen van speelgoed
 • Gratis meenemen van spullen uit het ‘geefhoekje’

Vrijwilligerswerk
Heb je interesse in koken? Heb je een passie om te werken met kinderen en jongeren? Wil je jouw creatieve talenten benutten? Wil je meehelpen bij activiteiten? Wil je je inzetten voor een nette buurt? … In de buurtwerking zijn we steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor allerhande zaken, op allerhande momenten. Heb jij interesse of ben je nieuwsgierig? Neem dan zeker contact op met de buurtwerker! Tijdens een goed gesprek bespreken we jouw mogelijkheden en wensen. Wie weet wordt jij dan wel onze nieuwe vrijwilliger!

Meer informatie en contact ?

E-mail :deborah.verschelde@tielt.be

GSM- nummer : 0479 60 09 69 (telefoon, SMS en Whatsapp)

Facebook: https://www.facebook.com/deborah.buurtwerking . Via dit facebookkanaal wordt je op de hoogte gehouden omtrent activiteiten en dienstverlening van de buurtwerking

In het buurthuis: Op afspraak, tijdens activiteiten, of op andere momenten (Zwartegevelstraat 66)