Asielzoekers (LOI) & illegalen

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
Niet-Belgen die in ons land aankomen, kunnen hier asiel aanvragen. Maar niet iedereen wordt als vluchteling erkend. Eerst moet de asielzoeker een onderzoek doorlopen. Tijdens dat onderzoek heeft een asielzoeker recht op materiële hulp in de hem toegewezen opvangplaats. Die toewijzing gebeurt door Fedasil.

Asielzoekers zijn niet verplicht om in het aan hen toegewezen opvangcentrum te verblijven, maar de meesten kiezen voor die oplossing. Asielzoekers die niet verblijven in een opvangstructuur, ontvangen geen materiële steun. Ze behouden wel het recht op medische hulp.

Welzijn Tielt vangt in opdracht van de federale overheid ook asielzoekers op. Daarvoor organiseert Welzijn Tielt een zogenaamd Lokaal OpvangInitiatief (LOI). Een LOI is meestal een gemeubelde woning met de nodige faciliteiten, zodat de asielzoekers zelf kunnen zorgen voor hun dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW zorgt ook voor sociale en medische begeleiding van de LOI-bewoners.

Als er een definitieve beslissing is genomen in het asieldossier, betekent dit in de meeste gevallen het einde van het recht op opvang voor de asielzoeker. Na een positieve beslissing krijgt de vluchteling een verblijfsvergunning en moet hij op zoek naar een eigen woning. Wie een negatieve beslissing krijgt, moet het grondgebied verlaten.

Illegaal in België
Dringende medische hulp is meestal de enige vorm van maatschappelijke dienstverlening waarop personen die illegaal in België verblijven, recht hebben.

Dringende medische hulp is geen financiële hulp die rechtstreeks aan de persoon wordt uitgekeerd, maar die enkel de toegang tot medische zorg wil verzekeren aan personen die illegaal in België verblijven. De naam doet vermoeden dat het enkel gaat om dringende hulp (bv. bij een ongeval of ten gevolge van een ziekte), maar dit is niet zo. Dringende medische hulp kan ook betrekking hebben op een medisch onderzoek, een kinesitherapiebehandeling of zelfs een eenvoudig bezoek aan de huisarts. De dringende noodzakelijkheid van de medische hulpverlening, wordt uitsluitend bepaald door een arts, niet door de patiënt of door Welzijn Tielt.

Meer weten over de asielprocedure en vreemdelingenrecht?

Bezoek de website van het Agentschap Inburgering en Integratie