Activering

Een zinvolle dagbesteding zorgt niet enkel voor een beter inkomen maar evenzeer voor sociaal contact, een identiteit, een versterkt gevoel van eigenwaarde, een betere gezondheid, persoonlijke ontwikkeling,... Activering op uw eigen maat (bv. een tewerkstelling) helpt u opnieuw grip te krijgen op uw leven.

Dé partner voor werk in het normale economische circuit is de VDAB. Ook voor verschillende (gratis) opleidingen kan u bij de VDAB terecht.

Heeft u een (vermoeden van) beperking? bent u psychisch kwetsbaar? bevindt u zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie? Wanneer een (aangepaste) tewerkstelling (nog) niet mogelijk is, kan u terecht in De Rinkel voor een nuttige dagbesteding en sociaal contact. In het werkatelier kan u meewerken aan opdrachten van bedrijven. Dit omvat eenvoudige activiteiten zoals plooiwerk, verpakkingswerk, etiketteren,... In het Hobbyatelier Kan u uw hobby beoefenen of een nieuwe hobby aanleren zoals bloemschikken, wolbewerking, houtbewerking, juwelen maken,...

--> Via een doorverwijzing van uwhuisarts/(thuis)verpleegkundige/andere begeleider kan u hiervoor terecht in De Rinkel.

Krijgt u een leefloon via Welzijn Tielt? Dan zoekt een trajectbegeleider met u mee naar geschikte activeringsmogelijkheden. Ook deze vorm van hulpverlening, situeert zich binnen de ruimere context van armoedebestrijding. De trajectbegeleiding bestaat er in de werkzoekende via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Samen wordt er gezocht naar jobs of opleidingen die bij u passen. Het traject wordt steeds op uw maat uitgestippeld, rekening houdend met uw mogelijkheden en eventuele beperkingen. Ook wordt samen met u een C.V. opgemaakt. Eventueel kan u ook ingezet worden in "Tijdelijke Werkervaring". Dit omvat een tewerkstelling art. 60§7. Hierbij treedt het lokaal bestuur Tielt op als werkgever. U wordt ingezet binnen een dienst van het lokaal bestuur Tielt of in een externe dienst (bv. De Kringwinkel of vzw Troev)

VDAB

0800 30 700