Gezondheid

Gezondheid is een complex en veelzijdig gegeven. Het omvat zowel een lichamelijke, mentale als sociale component. Een persoon kan in optimale fysieke gezondheid verkeren en zich vitaal en vol energie voelen, maar kan tegelijkertijd mentaal moeilijkheden ervaren. Andersom kunnen patiënten met een fysieke, chronische aandoening mentaal toch goed in hun vel zitten. Op hun beurt kunnen fysieke en mentale gezondheid niet losgekoppeld worden van iemands sociale leefwereld. Verbonden zijn door sterke sociale relaties en kunnen participeren in de maatschappij zijn een uiting van een goede sociale gezondheid, en dragen tegelijk bij tot fysieke en mentale gezondheid.

GezondheidGezondheidGezondheidGezondheidGezondheid

Tielt onderschreef het Charter Gezonde Gemeente en engageert zich daarmee om extra in te zetten op gezondheid. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Het project Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Lokaal bestuur Tielt onderneemt hiervoor verschillende acties, die je in de communicatie (onder meer via het Stadsmagazine) herkent aan het logo "Gezonde Stad Tielt".

Tielt Beweegt
Onder de noemer ‘Tielt beweegt’ moedigen we alle Tieltenaren aan om meer te bewegen en zich actief te verplaatsen in het dagelijks leven. Bewegen is goed voor lichaam én geest. Als je voldoende in beweging bent, voel je je vanzelf beter in je vel. In het stadsmagazine vind je maandelijkse een rubriek Tielt Beweegt, waar je als burger inspiratie vindt. In de rubriek komt ook maandelijks een gouden tip van Bewegen op Verwijzing-coach Nele Billiet aan bod.

Tielt stopt samen met roken
Tielt stopt SAMEN met roken is een project binnen het initiatief Gezonde Stad Tielt waarbij er een gezamenlijke rookstoppoging ondernomen wordt. Deze actie wordt periodiek herhaald.

Bewegen op Verwijzing
Onder de noemer ‘Tielt beweegt’ stimuleren we onze inwoners graag om meer te bewegen in het dagelijks leven. Beweegcoach Nele Billiet helpt je hier bij.
Wat vaker de wagen laten staan en in plaats daarvan de verplaatsing te voet of met de fiets doen is zeker al een goede aanzet om meer te bewegen. Maar ook thuis, op het werk en in je vrije tijd zijn er nog heel wat mogelijkheden om meer te bewegen. Iedereen kan zeker iets vinden dat hem of haar aanspreekt!
Je huisarts verwijst je door naar Nele Billiet, de ‘Bewegen op Verwijzing’-coach in regio Tielt. Deze professionele coach helpt je gezond te bewegen. Zij gaat niet samen met jou bewegen, maar maakt samen met jou een beweegplan dat je op het lijf geschreven staat én motiveert je als het even wat moeilijker gaat.

Geestelijke Gezondheid
Jaarlijks zet lokaal bestuur Tielt in op een actie tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (telkens van 1 tot 10 oktober), waarbij het belang van veerkacht en Geestelijke Gezondheid in de kijker wordt gezet. Ook doorheen het jaar wordt hier extra veel aandacht aan besteed. Heb je hulp nodig maar weet je niet waar terecht ? Welzijn Tielt helpt je de weg vinden. Je kunt ook bij je huisarts terecht die je kan doorverwijzen naar een eerstelijnspycholoog of andere geschikte hulp.

Waar kan je nog laagdrempelig terecht?

Tele-Onthaal

Wil je praten over wat jou bezighoudt? Of ben je op zoek naar een uitweg voor je kleine of grote zorgen?

Bel of chat anoniem en gratis met iemand van Tele-Onthaal.

>>> Bezoek de website van tele-onthaal

1712

Zit je met vragen over geweld, misbruik of kindermishandeling? Zowel als minderjarige als volwassene kan je hier terecht.

Bel, chat of mail anoniem en gratis met iemand van 1712.

>>> Bezoek de website van 1712

Zelfmoordlijn

Heb je dringend nodig aan een gesprek? Wil je praten over jouw zelfmoordgedachten of die van iemand anders?

Bel, chat of mail gratis en anoniem met iemand van de zelfmoordlijn.

>>> Bezoek de website van de zelfmoordlijn 1813

Druglijn

Zit je met vragen over drank, drugs, pillen, gamen of gokken? Of maak je je zorgen over een dierbare van jou?

Bel, chat of mail gratis en anoniem met iemand van de Druglijn.

>>> Bezoek de website van de Druglijn

Awel

Ben je een kind of jongere en zit je met een vraag, verhaal of probleem? Bij Awel zit iemand klaar om je te ondersteunen.

Bel, chat of mail gratis en anoniem met iemand van Awel.

>>> Bezoek de website van Awel

Nupraatikerover

Heb jij als minderjarige vragen over mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld? In de chatbox van nupraatikverover kan je terecht voor een gesprek op jouw tempo.

Chat gratis en anoniem met iemand van nupraatikerover.

>>> Bezoek de website van Nupraatikerover

Stop it Now!

Maak je je zorgen over seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen? Of maak je je zorgen over iemand in je omgeving?

Bel, chat of mail gratis en anoniem met iemand van Stop it Now!.

>>> Bezoek de website van Stop It Now

Lumi

Voor iedereen met vragen over gender en seksuele voorkeur

>>> Bezoek de webs

CLBchat

Zit je als leerling of ouder met vragen over welbevinden, studies of gezondheid?

Chat dan gratis en anoniem met iemand van CLBch@t

>>> Bezoek de website van CLBchat

CAW

Nood aan een gesprek met een professionele hulpverlener? Maak je je zorgen over je relatie of geweld? Heb je nood aan psychosociale begeleiding? Valt het verlies van iemand dierbaar je zwaar? Je staat er niet alleen voor.

>>> Bezoek de website van het CAW

JAC

Ben je jonger dan 25 jaar? Kopzorgen? Op je eigen benen staan? Last op je schouders? Relatiedip? Je staat er niet alleen voor.

>>> Bezoek de website van het JAC

Tabakstop

Tabakstop is een gratis en anonieme dienst waar je terecht kunt voor informatie over roken, verslaving en hulp bij het stoppen met roken. We luisteren, geven informatie en geven raad. Onze tabakologen bieden ook gratis intensieve begeleiding aan, door op afgesproken tijdstippen te bellen.

>>> Bezoek de website van Tabakstop

Opvoedingslijn

Voor alle vragen of zorgen over de opvoeding van kinderen en jongeren.

>>> Bezoek de website van de opvoedingslijn

Wil je meer weten over gezondheid?

Surf naar de website van Gezond Leven